AB Company

AB Company

400.00

 • Svenskt AB
 • Svenskt aktiebolag
 • Förutsätter ett minimikapital (aktiekapital) på 50 000.-
 • Kr 3490
 • Tillkommer 2 200:- i avgift till Bolagsverket

Alla handlingar klara på 2 timmar.

Ett traditionellt aktiebolag ger dig ökad trygghet, bättre sociala rättigheter och mindre skatt.

Aktiebolag är en välkänd företagsform som ger dig begränsad risk och betydliga skattefördelar. Aktiebolag skattar efter vissa villkor inte på utdelning som mottas från andra företag och inte heller vid vinst av försäljning av egna bolagsaktier – och är därför väldigt passande som holdingbolag och investeringsbolag.

Aktiebolag som företagsform är väl känt i näringslivet och detta medför att det blir enklare att införskaffa investeringskapital och lån till daglig drift och investeringar. Mindre AB kräver inte revisor men du måste lägga in 50 000kr i aktiekapital. Ett aktiebolag är ofta ett bra val om ditt företag har stort kapitalbehov eller om du känner att du behöver extern kontroll av din bokföring. Fördelarna med ett AB och ett SUF är ofta desamma, men kostnaden med ett AB är högre. PANLEGIS’ garanti medför att du har möjlighet till att först etablera ett SUF och därefter senare kostnadsfritt etablera ett AB om du skulle vilja byta företagsform.

 • Alla handlingar levereras på 2 tim
 • Med vårt tekniska system minskar risken för administrativa fel
 • Professionellt uppföljningspaket
 • Professionell handläggning
 • Grundlig vägledning
 • Billigast på den svenska marknaden