SUF – Engelskt AB

SUF – Engelskt AB

700.00

Kort om SUF®
Starta företag enkelt med SUF®
SUF® är en bolagsform utformad av Panlegis baserad på en svensk filial av ett utländskt bolag. Med ett SUF® från Panlegis får du samma rättigheter som ett aktiebolag, men du slipper sätta av aktiekapital!

Det är inte utan anledning att PANLEGIS SUF idag är Sveriges snabbast växande företagsform. SUF® ger dig fördelarna och friheten med ett AB, men till kostnaden av en enskild firma.

SUF® är en trygg företagsform som befriar dig från personligt ansvar. Med ett SUF® genom PANLEGIS får du ett aktiebolag registrerat både i Sverige och i England. Företaget är ett engelskt aktiebolag, och i Sverige är du genom etableringsfriheten inom EU garanterad samma rättigheter som ett vanligt svenskt AB. I likabehandling med ett AB får du bland annat skattefördelar, ansvarsbegränsning och ökade sociala rättigheter, och du slipper med ett SUF® att binda upp minst 50 000 kr i aktiekapital.

Registreringen görs genom att det först etableras ett engelskt aktiebolag (Ltd) i England och efter det registreras en svensk filial av detta företag. Tack vare etableringsfriheten inom EU kan svenska myndigheter inte på något sätt diskriminera SUF® gentemot vanliga aktiebolag – även om det är mycket enklare och billigare att etablera, har SUF® samma fördelar som svenska AB.

Om du inte har behov av att binda upp ett aktiekapital i ditt företag under en bestämd tid eller om du bara önskar ett företag som är enkelt att starta och driva – då är SUF® företagsformen för dig.

Med ett SUF® får du ett svenskt organisationsnummer. Du kan momsregistrera företaget, få F-skatt sedel och anställa dig själv enligt gällande lagar.

PANLEGIS vägleder dig genom hela registreringsprocessen – som inte tar mer än 1-2 timmar då vi är direkt anknutna till det engelska företagsregistret. Vi hjälper dig med uppföljningen av ditt företag utanför Sverige – du behöver endast koncentrera dig på att skapa intäkter till din verksamhet.

  • NYCKELFÖRDELAR MED SUF®
  • Full ansvarsbegränsning
  • Enkel administration
  • 0 % skatt på utdelningen till företaget
  • 0 % skatt på aktievinst i företaget
  • Inget aktiekapital
  • Du kan anställa dig själv
  • Du kan ta ut utdelning istället för lön
  • Skattefria förmåner till ägare som anställd
  • Låg skatt på utdelning av investerat kapital

SUF® är grundat på samma princip som NUF i Norge och Niederlassung i Tyskland. Båda har haft en enorm framgång med 80 000 filialer av engelska Ltd-företag i Tyskland och närmare 19 000 filialer i Norge. För att visa sambandet med de mycket populära NUF i Norge, har vi valt att kalla våra filialpaket i Sverige SUF®.

SUF är ett registrerat varumärke. Du kan läsa mer om vad som gäller för en filial på Bolagsverkets hemsida.